Plastservice Tworzywa Kostrukcyjne - SliderMini Plastservice Tworzywa Kostrukcyjne - SliderMini Plastservice Tworzywa Kostrukcyjne - SliderMini Plastservice Tworzywa Kostrukcyjne - SliderMini Plastservice Tworzywa Kostrukcyjne - SliderMini
Previous Next

Polietylen PE

Polietylen PE jest tworzywem konstrukcyjnym, o właściwościach technicznych, które mają szerokie zastosowanie w budowie maszyn i innych gałęziach przemysłu.

PE otrzymywany jest w wyniku polimeryzacji prowadzonej metodą nisko- lub wysokociśnieniową dając różne gatunki PE. Polietylen o dużej gęstości (PE-HD) jest efektem polimeryzacji niskociśnieniowej.

Półwyroby z PE występują w postaci: wałków, płyt, tulei. Tworzywo charakteryzuje się doskonałą obrabialnością.

Podstawową zaletą PE jest duża odporność na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych.

Ponadto PE charakteryzuje się:

Zastosowanie

Polietylen PE, ze względu na swoje korzystne właściwości, znajduje zastosowanie w takich gałęziach przemysłu jak: przemysł spożywczy, chemiczny, maszynowy, elektrotechniczny, budowlany, transportowy, wydobywczy, sport i medycyna.

PE-UHMW (skrót od ang. ultra high molecular weight)

PE-UHMW to polietylen nowej generacji, o bardzo dużym stopniu polimeryzacji. Jego masa molekularna mierzona metodą wiskozymetryczną (masa molowa) waha się od 3,9 do 10,5 milionów g/mol. Gatunki o bardzo wysokim ciężarze cząsteczkowym (UHMW) pozwalają na uzyskanie optymalnego spektrum właściwości, a co za tym idzie szerokiego zastosowania polietylenu.

PE-UHMW charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi, niską ścieralnością, odpornością na korozję naprężeniową, bardzo dużą udarnością z karbem (również w niskiej temperaturze), znacznym tłumieniem drgań, bardzo dobrą odpornością chemiczną oraz różnorodnymi możliwościami zastosowania dzięki odporności na odkształcenie w temperaturach od –200°C do +90°C.

Rodzaje PE-UMHW

Polietylen HD-500

Polietylen HD-1000

Polietylen HD-1000R

Symbolem HD (od ang. high density – wysoka gęstość) oznacza się gatunki PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej.

Półwyroby z PE-HD występują w postaci: płyt i wałków. Dostępne kolory: naturalny, czarny i zielony.

Polietylen HD-500

Właściwości – znaczny wzrost cech mechanicznych spowodowany jest bardzo dużą masą cząsteczkową. Polietylen HD-500 posiada:

Zastosowanie - wykładziny systemów transportowych o niedużym obciążeniu oraz systemów składowania materiałów sypkich, podkłady do wykrawania oraz przecinania, wykładziny blatów i stołów stosowanych w przemyśle mięsnym, krajalnice, podajniki, dozowniki oraz inne części maszyn mające bezpośredni kontakt z żywnością, elementy linii transportowych (gwiazdy, profile ślizgowe), okładziny odporne na obciążenia udarowe, listwy ochronne montowane na ścianach i drzwiach sklepów, magazynów oraz hal produkcyjnych, elementy instalacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, nisko- oraz średnio obciążone części maszyn, wykładziny komór chłodniczych oraz części maszyn stosowanych w urządzeniach chłodniczych.

Polietylen HD-1000

Właściwości – bardzo duża masa cząsteczkowa tej grupy tworzyw sprawia, że materiał cechuje najwyższa odporność na zużycie. Polietylen HD-1000 charakteryzuje wysoka odporność na korozję, która gwarantuje długi czas użytkowania elementów z niego wyprodukowanych, bez konieczności ich konserwacji. Dzięki swoim właściwościom tworzywo to może być zamiennikiem stali kwasoodpornej, zmniejszając w ten sposób masę oraz koszty produkowanych elementów.

Polietylen HD-1000 dostępny jest w odmianie: podstawowej, modyfikowanej, specjalnej. Antystatyczne gatunki HD-1000 wykorzystywane są w tych zastosowaniem, w których duże znaczenie ma odprowadzanie ładunków elektrycznych. Tworzywo to posiada także podwyższoną odporność na promieniowanie UV oraz procesy starzeniowe, co odgrywa istotną rolę przy zastosowaniach na wolnym powietrzu.

W porównaniu z innymi polietylenami HD-1000 posiada:

a ponadto jest zapachowo neutralny, nie absorbuje wilgoci i jest obojętny fizjologicznie (może podlegać sterylizacji oraz mieć kontakt z żywnością – atesty PZH, BGA i FDA).

Zastosowanie - elementy przekładni (koła linowe, koła pasowe, koła łańcuchowe), elementy systemów transportujących, pakujących i napełniających (rolki, prowadnice, szyny, ślimaki transportowe, gwiazdy oraz łuki podajnikowe, tuleje, zgarniacze, ślizgi, prowadnice i napinacze łańcuchów,), części zaworów i filtrów, instalacje przemysłu chemicznego, systemy uzdatniania wody, systemy oczyszczalni ścieków, wykładziny zsypów, silosów i rynien transportowych, podkłady (blaty) do cięcia stosowania w przemyśle mięsnym i rybnym, płyty pod wykrojniki, elementy elektroizolacyjne, ślizgi nart, syntetyczne lodowiska, elementy implantów (endoprotez), części maszyn pracujące w temperaturze do –260°C.

Polietylen HD-1000 R (Regenerat)

Jest to tworzywo powstałe na bazie czystego PE HD-1000 z dodatkiem regeneratu z powtórnie przetworzonego PE HD-1000 o właściwościach zbliżonych do polimeru bazowego.

W stosunku do PE HD-1000 tworzywo to cechuje się trochę gorszymi właściwościami mechanicznymi, ale zdecydowanie korzystniejszą ceną.

W porównaniu do PE HD-500 materiał ten posiada zdecydowanie wyższą udarność i odporność na zużycie.

Właściwości - średnia masa cząsteczkowa wynosi ok. 3.500.000-4.000.000 g/mol

Niższa masa cząsteczkowa jest przyczyną zmniejszonej, w stosunku do PE HD-1000, odporności na zużycie.

Zastosowanie – takie samo, jak w przypadku czystego PE HD-1000 pamiętając, że zużycie materiału będzie szybsze, aniżeli czystego PE HD-1000 w identycznych warunkach eksploatacji. 

© Copyright 2012 - 2014 PLASTSERVICE projekt i wykonanie: DyalCom.pl